Jan 17 2017

Resume Kajian “Shahih Bukhari” bersama Ustadz DR. Firanda Andirja, M.A, Masjid Al – Ukhuwah Bandung. 

Nama beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Al Bardizbah Al Ju’fi Al Bukhari

Imam bukhari lahir pada pada hari jumat, setelah solat jumat pada tanggal 13 syawal 194 H asal beliau dari persia karna Al Bardisbah dia persia beragama majusi tapi anaknya al mughirah beragama islam dengan sebab al yaman al junfi 
Oleh karenamya penisbatan nama beliau disebabkan kepada yg menyebabkan kakek buyutnya masuk islam
____

Ayahnya bernama Ismail, meninggal ketika Imam bukhari masih kecil kemudian setelah itu dirawat oleh ibunya
Ibnu Hajar menyebutkan, Imam Bukhari berkata,  
Saya diberi oleh Allah ilham kesukaan untuk menghafal hadits sejak masih di al kuttab (kira2 SD)  
Ketika beliau umur kira-kira 10 tahun. Aku sering bulak balilk kepada ahli hadits
Suatu hari dia menyebutkan hadits beserta sanadnya, sufyan dari abi zubair dari ibrahim, maka Imam Bukhari mengatakan “sungguh engkau mengatakan Abu Zubair meriwayatkan dari Ibrahim tapi sebenarnya Abu Zubair tidak pernah meriwayatkam dari Ibrahim.”
Maka ahli hadits ini membentaknya, Imam Bukhari menjawab, “kalau kau punya kitab coba engkau kembali kepadanya” 
kemudian dia mengecek kembali kitabnya, kemudoan dia kembali kepada Imam Bukhari lalu berkata “kalau begitu bagaimana yang benar wahai anak kecil?”  
Dia Zubair Ibnu Adi dari Ibrahim (tanpa ada abunya) kemudian dia memperbaiki kitabnya dan berkata “engkau benar” 
Kemudian ada yang bertanya “saat kau bantah ahli hadits tersebut umur mu berapa?” Imam Bukhari menjawab “Umur saya baru 11 tahun waktu itu”
Kemudian ketika umur 16 tahun saya menghafal kitab2 ibnul mubarak, ibnul jamrah, dan saya mengenali perkataan mereka yaitu perkataan ahli rayu
Tatkala saya berumur 18 tahun saya menghafal kitab (فضائل الصحابة و تابعين) dan saya menulis buku tentang tarikh
_________

Beliau sering melakukan perjalanan ke mesir, syam, al jazirah, basrah, mekkah, madinah, kufah, dan bahgdad. 
Hebatnya hafalan beliau, beliau sering bersama temannya ke seorang ahli hadits bernama Asif bin Ismail beliau berkata, “Imam Bukhari bersama kami pergi ke Basrah, waktu itu beliau masih sangat muda tapi dia tidak pernah menulis padahal kami semua menulis selama berhari-hari, setelah lewat 16 hari tidak pernah mencatat, kemudian temannya bilang “kamu itu bagaimana?! jauh-jauh datang hadir di majelis ilmu tidak pernah nyatat.”
Tapi Imam Bukhari diam saja tatkala dicela. Namun terlalu sering dicela beliau akhirnya membela diri dan berkata 

قد أكثرتم علي!
“kalian terlalu sering a mencelaku!, 

kalau begitu coba kulihat mana yang kalian tulis?”  
Kami pun mengeluarkan yang kami tulis setelah 15 hari ternyata kami sudah menulis lebih dari 5000 hadits, maka Imam Bukhari pun membaca 5000 hadits dengan hafalannya 
Dan pada akhirnya kami mengecek tulisan kami dengan hafalan beliau, kemudian yang salah dikoreksi oleh beliau 
_______

Disebutkan oleh Abu Bakar bin Abi Attah Al A’yan bahwa kami mengambil hadits dari Imam Bukhari tatkala umurnya masih 18 tahun.
Dalam riwayat lain Muhammad bin Azar as Sijistani, “Kami sedang duduk dimajelisnya Sulaiman bin Harf (gurunya Imam Bukhari) kemudian Imam Bukhari hadir, beliau mendengar tapi tidak mencatat. 
Kemudian ditanyakan kepada hadirin yang lain “kenapa bukhari tidak mencatat?!”, kemudian dikatakan “Dia tidak perlu mencatat, nanti ketika dia kembali kekampungnya barulah ia catat.” 
__________

Adapun gurunya
Imam Bukhari berkata, “Aku mencatat dari 1080 guru, tidak ada satupun dari mereka kecuali ahli hadits. Dan mereka semua berkata iman adalah ucapan dan perbuatan (semua gurunya ahlussunnah)”  
Guru beliau 5 tingkatan

1. Pernah bertemu dengan tabi’in 

2. Selevel dengan yang pertama tapi tidak pernah meriwayatkan dari tabi’in

3. Yang pertengahan

4. Semasa dgn Imam Bukhari tapi mereka lebih dahulu mengambil hadits 

5. Orang-orang yang sebenarnya murid-murid beliau (ini menunjukan ketawadhu’an beliau!)
Muhammad bin Yahya al Ju’fi berkata, perihal guru beliau pada tingkat kelima “sebenarnya ia setara dengan imam bukhari ini menunjukan tawadhunya imam bukhari jauhnya beliau dari hasad”
Ayahnya Imam Bukhari adalah orang yang shalih, diceritakan oleh Hammad, suatu hari aku pernah bertemu dengan ayahnya imam bukhari kemudian ayahnya berkata “aku tidak tahu pada hartaku ini ada 1 dinar yang haram atau 1 dirham yang syubhat, semua harta saya halal 100%”
Imam bukhari mengkonsentrasikan dirinya untuk belajar dia mendapat warisan dari ayahnya yang sangat banyak 
Imam Bukhari berkata, “Aku pernah berkunjung ke guru saya Adam bin Abi Iyas, ternyata dalam perjalanan uang saya datang terlambat dan uangku habis sampai akhirnya aku makan rumput-rumput yang ada ditanah selama 3 hari, tatkala 3 hari saya seperti itu tiba-tiba ada seorang yang datang yang tidak kukenal kemudian dia memberikan sekantong dinar. Dan akhirnya aku gunakan untuk menuntut ilmu” 
Imam bukhari adalah orang yang wara’, jauh dari ghibah dan ketika mengkritik, kritik dengan takwa.

Beliau berkata, “Aku tidak pernah menghibah seorangpun sejak tahu ghibah itu haram. Aku tidak ingin ada musuh pada hari kiamat kelak.”
Sampai suatu hari aku berkata kepada Abu Masy’ar Ad Dhoriah (seorang yang buta)”, “wahai abu masyar tolong maafkan saya.” dia bertanya, “Apa kesalahanmu, sampai minta maaf?” Kata beliau, “suatu hari saya pernah meriwayatkan hadits dan engkau senang dengan hadits tersebut sambil engkau mengoyangkan kepalamu dan menggerakan tanganmu, saya pun senyum karena sikapmu tersebut. (beliau takut bahwasannua hal itu ghibah karena Abu Masy’ar buta) Abu Masy’ar menjawab, “engkau telah aku maafkan”
Beliau sangat hati-hati dalam berbicara, walaupun beliau termasuk imam jarh wa ta’dil (yang mengkroscek kredibilitas para rawi)

Karenanya Ibnul Mubarak berkata,
الإسناد من الدين
Sanad merupakan bagian dari agama. 
Ketika imam bukhari mengkritik perawi beliau menggunakan bahasa yang lembut 
سكت عنه
Mereka (ahli hadits) mendiamkannya 
Ketika ada perawi yang dutska beliau katakan

كذبه بالفلان
Telah dinyatakan dusta oleh fulan. Atau dia telah tertuduh oleh fulan
Oleh karena itu Imam Jarh wa Ta’dil dibagi 3

1. Imam yang keras

2. Imam yang bermudah-mudah

3. Imam yang pertengahan
__________

Ibadah Imam Bukhari
Bakr bin Munir berkata, “Suatu hari Imam Bukhari sedang solat, tiba-tiba datang lebah menyengat tubuhnya sampai 17 tempat. Imam bukhari terus melanjutkan solat.” 
Setelah solat beliau merasa sakit. kemudian beliau menoleh seraya berkata “ternyata lebah telah membuat tubuh saya bengkak di 17 tempat”
Jika tiba malam pertama bulan Ramadhan, maka beliaupun menjadi imam shalat bagi jama’ahnya, dan dalam satu malam dia membaca setengah atau sepertiga dari al quran, beliau mengkhatamkan al quran setiap tiga malam.
Pikiran beliau juga selalu diisi oleh hadits, pernah suatu malam beliau terbangun kemudian berkata Abu Hatim (sekretarisnya imam bukhari) “saya pernah melihat pada satu malam beliau bangun terbangun 15 kali, lalu beliau menyalakan lampunya kemudian membuat catatan di buku haditsnya kemudian tidur lagi, dan seterusnya. 
__________

Dalam Amalan, beliau berusaha ikhlas dan menyembunyikannya 
Dari Manshur beliau berkata, kami sedang ada di majelisnya imam bukhari.

Ada yang seorang yang mengambil kotoran dijenggotnya kemudian membuangnya di majelisnya Imam Bukhari, kemudian beliau melihat kotoran tersebut, ketika orang-orang tidak memperhatikan Imam Bukhari, barulah beliau menjulurkan tangannya dan mengambil kotoran tersebut dan memasukan kekantongnya dan membuangnya diluar”
Imam Bukhari berkata dalam sya’irnya
اغتنم فى الفراغ فضل ركوع عسى ¤ ان يكون موتك بغته

كم صحيح رائيت من غير سقم ¤ دهبت نفسه الصحيحة فلته
Hendaknya engkau mengambil kesempatan waktu kosongmu untuk rukuk kepada Allah karena bisa jadi kematianmu datang tiba-tiba
Betapa banyak orang yang sehat yang saya lihat tidak sakit sama sekali tiba-tiba ruhnya diambil oleh Allah.
_________

Pujian terhadap Imam Bukhari
Pujian gurunya
Qutaibah bin Said berkata, saya pernah duduk dengan orang-orang ahli fiqih,saya pernah duduk dengan orang-orang zuhud, ahli ibadah. Namun Saya tidak pernah melihat ada orang seperti Imam Bukhari dizamannya (tiada duanya) , beliau seperti umar dikalangan para sahabat
Beliau juga pernah berkata, jika Imam Bukhari hidup dizaman sahabat dia pasti menjadi ayat luar biasa dikalangan sahabat
Bahkan ada gurunya yang berkata, “jika umur saya bisa diberikan kepad Imam Bukhari, maka saya akan berikan kepadanya.”
Yahya bin Ja’far berkata, “jika saya mampu mentransfer umur saya kepada Imam Bukhari niscaya akan saya berikan, kalau saya meninggal dunia maka meninggalnya saya akan sama seperti orang lain namun jika Imam Bukhari meninggal maka telah pergilah ilmu.”
__________

Kuatnya hafalan beliau
Dinataranya, kisah ketika imam bukhari datang ke baghdad maka para ulama hadits di baghdad berkumpul untuk mengetes halafan Imam Bukhari, mereka pun menyiapkan 100 hadits dan kesemuanya hadits yang bermasalah mereka menghadirkan 10 ahli hadits masing 10 ahli hadits itu membawa 10 hadits umtuk dibacakan kepada imam bukhari, dan ketika itu banyak yang hadir. 
Maka mulailah mereka membacakan kepada beliau “dari fulan dari fulan dari fulan dari rasulullah ﷺ” Imam Bukhari terus menjawab “tidak tahu” maka orang awam pun heran. Sampai orang-orang pun mencela Imam Bukhari, tapi ahli hadits pun mengerti bahwa imam bukhari hebat.  
Setelah itu Imam Bukhari memberikan komentar setelah itu bahwa hadits tadi salah perawinya tertukar dll,  
Ibnu Hajar berkata, “yang ajaib bukanlah beliau bisa membenarkan tapi beliau bisa mengambil kesalahannya yang terbulak-balik tersebut kemudian membenarkannya.”
Imam bukhari berkata, “saya menghafal 100.000 hadits shahih dan 200.000 hadits tidak shahih”
Sesi 2 shahih bukhari
Keutamaan Shahih Bukhari
Imam Bukhari mengatakan, 
ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين
Tidaklah aku mencantumkan suatu hadits dalam kitab shahihku melainkan aku mandi dan solat dua rakaat
قال صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة, وجعلته حجة فيما بيني وبين الله
Aku menulis shahih bukhari ini aku pilih dari 600.000 hadits dan aku menulisnya selama 16 tahun. Buku ini akan saya jadikan hujjah antara aku dengan Allah 
Dalam riwayat lain 
أن البخاري حول تراجم جامعه بين قبر النبي صلى الله عليه و سلم ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين
Imam bukhari menulis setiap babnya ditulis antara kubur nabi dan mimbar nabi raudhoh, kemudian beliau solat 2 rakaat setiap babnya 
Para ulama menyatakan 
فقه البخاري في تراجمه
Fiqih Bukhari dalam judul bab-babnya
محمد بن حاتم وراق البخاري يقول رأيت البخاري في المنام خلف النبي صلى الله عليه و سلم والنبي صلى الله عليه و سلم يمشي فكلما رفع النبي صلى الله عليه و سلم قدمه
Muhammad bin Hatim sekretarisnya Imam Bukhari berkata, aku melihat Imam Bukhari dalam mimpi berada dibelakang nabi dan setiap nabi melangkahlan kakonya imam bikhari pun mengangkay lakinya.
__________

Perselisihan imam Bukhari dengan gurunya Muhammas bin Yahya ad Dzuhli, keduanya ahlussunnah. Sebabnya karena hasad.
Diceritakan bahwa Imam Bukhari pada tahun 250 H datang ke kota Naisabur dan disana terdapat guru beliau yang bernama Muhammad bin Yahya Ad Dzuhli, beliau juga mempunyai murid yang banyak kemudian dia berkata kepada murid-muridnya “pergilah ke majelis orang shalih ini (Imam Bukhari)”, 
kemudian orang-orang pun menghadiri majelisnya imam Bukhari, dan akhirnya majelisnya Muhammad bin Yahya pun sepi, setelah itu dia membicarakan Imam Bukhari. Muhamad bin Yahya berkata “jangan sekali kali kalian bertanya kepada Imam Bukhari tentang ilmu filsafat karena jika beliau menjawab denhan jawaban yang tidak sesuai dengan yang kita yakini maka akan timbul perselisihan diantara kita maka para ahli bid’ah pun akan senang”
Pada hari pertama majelis imam bukhari penuh sampai ke genteng-genteng rumah, namun pada hari kedua datang seseorang yang bertanya “wahai imam bagaima dengan melafalkan Al Quran? 
Beliau menjawab “perbuatan kita makhluk dan lafal2 kita termasuk perbuatan kita” pertanyaan ini bersinggungan dengan apakah Al Quran itu makhluk atau bukan
Kemudian sebagian orang menyimpulkan kalau begitu imam bukhari menyatakan kalau al quran adalah makhluk dan akhirnya terjadilah fitnah di naisabur. 
Kemudian setelah itu imam bukhari pun meninggalkan naisabur dan pergi ke kampung halamannya, bukhara.
Tatkala sampai bukhara timbul masalah baru yakni aqidah beliau dipermasalahkan lagi (fitnah bagi beliau) oleh orang-orang sampai akhirnya beliau jatuh sakit dan meninggal dunia pada umur 62 tahun dimalam idul fitri
Abdul Walid ath Thayalisi berkata “aku bermimpi bertemu nabi aku melihat nabi bersama para sahabat akupun mengucapkan salam kemudian rasulullah pun membalas salamku, kemudian aku bertanya, “kenapa engkau hendak berdiri disini?” Beliau menjawab aku menunggu Muhammad bin Ismail (Imam Bukhari)  
__________

Kenapa Imam Bukhari menulis kitab shahihnya?
Dikarenakan gurunya Ishaq bin Rahawaih mengingkan ada sebuah kitab yang berisi hadits-hadits shahih saja. Oleh karena itu Imam Bukhari selalu teringat perkataan gurunya dan mulai menulis shahih bukhari selama 16 tahun
Keistimewaan shahih bukhari
Bahwa imam bukhari menyaratkan di dalam kitabnya bahwa seorang perawi A dan B harus saling bertemu, berbeda dengan shahih muslim yang menyaratkan perawi harus sezaman. Oleh karenanya shahih bukhari lebih kuat dibanding shahih muslim
Barakallahu fiikum.

Semoga bermanfaat 


Jan 17 2017

BERAPA USIAMU SEKARANG..?

Saudaraku…
Umur adalah Nikmat Allah Taala yang sangat besar… Modal untuk seluruh amal dan kebaikan… 

Kalau sudah tutup umur maka tidak ada lagi ceritera amal …

Sayang…

Kesempatan emas ini berjalan sangat cepat dan singkat…

60/70 Th itulah kesempatan maximum yang di berikan…

15-35 th… Masa gagah.. Jangan di sia-siakan…

40–55 th… Masa peringatan, umur yang tersisa lebih sedikit dari pada yang telah berlalu… Maka Akhirat harus lebih di utamakan…

60–79 th mendekati Finish, sudah sangat senja… 

Insya Allah tidak lama lagi terbenam… 

Segera berbenah untuk meninggalkan dunia dengan fokus mensucikan diri dan menambah amal…

BILA SUDAH SAMPAI 40 TH… INILAH NASIHAT ALLAH UNTUK NYA…

(وحَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)

“Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.”

[Surat Al-Ahqaf 15]


Jan 8 2017

How To Import Live Photos From Your iPhone to Mac

Hey guys, herewith simple guide how to import Live Photos from your iPhone to your Mac:

 1. Connect your iPhone to your Mac with lightning cable.
 2. Open Image Capture, select your live photo that you want to export to your Mac. Click Import.
 3. Once the photo imported, you will see menu “Reveal image in Finder” as shown below.
 4. Go to finder and you can find two files there (JPEG & MOV files) as shown below. The MOV is the live photo.

 


May 6 2016

How to Share Large Size Video to WhatsApp Messenger v2

I wrote before regarding similar topic here, this time I going to show you little more “tricks”.

Basically the step more or less are same but in order to avoid confusion I will repeat from beginning:

1) Select your favorite video & you can simply download them by just add “ss” to the video URL as shown below. After adding “ss” you just need to press enter to proceed to the next step.

1

2) Now is the crucial step, you need to select which video to be downloaded since we have many options here (i.e. FLV, MP4 360p, MP4 720p, etc). You have to select video that has size less than 16Mb. For example I select 3GP 144p format which will have size ~ 7.43Mb & resolution 320×180.

2

3) Since iOS device is not accept 3GP format then I have to convert them into MP4 format. You can convert with several applications. In this case I am using “Handbrake” for Mac OS X (https://handbrake.fr). For Windows you may use Any Video Converter application. Handbrake is very handy & fast!

There are bunch of settings you have to set but for most of the cases you only need to define the source, destination output, output settings, & video codec. You can leave the remaining settings, otherwise you may fine-tune them when it is needed.

3

4) This is the new trick, you need to upload your video to Facebook…yes FB 🙂 why? Because your video will get compressed and optimised so that 40-45Mb video (~20 minutes duration of video) will be fit on Whatsapp. How to download video from WA you can see from here.

5) Once your video ready you may transfer the file from your Mac to your iOS device with iTunes or Airdrop. I assumed that you know how to do this. I do prefer to use Airdrop for this transfer.

Screen Shot 2016-05-06 at 19.38.03

Hope you will get benefit from this…


May 6 2016

#Bahasa Arab itu…

Ada biaya, kau ingin gratis.

Tak ada biaya, kau bilang tak profesional.

Tempat jauh kau mengeluh.
Tempat dekat kau berleha-leha.
Tersedia online kau ingin tatap muka.
Ada tatap muka kau jarang datang.
Ada jadwal pagi kau minta malam.
Dipindah malam, kau lelah pulang kerja.
Dibuka pendaftaran baru, kau bilang sibuk Seminar, Event, dll.
Seminar, Event, dll selesai, kau minta waktu istirahat dulu.

Training satu hari kau sebut mustahil bisa bahasa Arab dalam waktu singkat.

Program lima tahun, kau malah ingin minta Short Course, kursus singkat.

Metode yang meminta hafalan kau bilang berat.

Metode yang tak mewajibkan hafalan kau bilang kurang menantang.

Maumu apa sih?

 

#sindiran untuk diri sendiri


Mar 5 2016

Do Conversions with Spotlight in Macbook

Nothing special but it’s fun & cool! The source data is from Yahoo!

Weight conversion.

Screen Shot 2016-03-05 at 06.26.00

Currency conversion.

Screen Shot 2016-03-05 at 06.26.40


Mar 4 2016

Record Your iPhone/ iPad Screen with Your Macbook

I am going to show you quite cool tips to record your iPhone/ iPad screen with your Macbook. It’s very easy and useful let say as developer you want to show off your app directly from iPhone screen, or even you can record particular app like WizIQ in your iPhone and later on you want to edit with video editor, etc etc. Try to follow below steps:

 1. Connect your iPhone/ iPad with cable to your Macbook.
 2. Open your Quick Time and click “New Movie Recording” as shown below.
  Screen Shot 2016-03-04 at 22.45.11
 3. Beside record button you will see drop down list to select camera source input, microphone source input, and quality as shown below. Please select your iPhone name as camera and microphone source input. For the quality you may set high or max quality. I do fine with max quality.
  Screen Shot 2016-03-04 at 23.12.46
 4. You may start to record you iPhone/iPad screen by click record button and stop whenever it’s done. Even you may trim the video by press command-T. Or if you want further edit the video you can use any video editor (i.e. Handbrake, etc).
  Screen Shot 2016-03-04 at 23.19.45
 5. There you are…your video is ready!

Mar 4 2016

PANTASKAH?

12360104_10206788383440490_6957427537616829231_n

 

Seperti yang Anda semua ketahui dinegara Saudi terdapat dua kota suci yang kemuliaannya tersurat dalam Qur`an ataupun as Sunnah shahihah. Ketika kita sholat dikedua kota tersebut maka akan dilipatgandakan berkali-kali lipat pahalanya dibandingkan sholat dikota atau mesjid-mesjid lain dimuka bumi ini. Dan kedua kota suci tersebut kelak diakhir jaman hanyalah dua tempat yang terlindungi dari hadirnya Dajjal berdasarkan hadis yang sahih pula. Saya dan Anda semuapun bila berhaji dan berumroh perginya ke Makkah bukan kekota dinegara lainnya dimuka bumi ini. Ketika kita beribadah di Masjidil Haram ataupun Nabawi terasa begitu nikmat sehingga selalu ingin kembali lagi dan terus kembali lagi. Belumlah pernah saya mendengar orang kapok berumrah ataupun berhaji.

Bahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menetapkan Makkah sebagai kota suci, yakni sejak penciptaan langit dan bumi. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda pada hari penaklukan kota Mekkah :

إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Sesungguhnya kota ini, Allah telah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Ia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari Kiamat “. [HR al Bukhari, no. 3189; Muslim, 9/128, no. 3289].

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekkah) Yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri” [an Naml/27:91].

Dan masih banyak dalil sahih tentang kemuliaan kedua kota suci tersebut. Jadi PANTASKAH kita membenci sebuah negara yang didalamnya terdapat dua kota suci yang kemuliaannya bukanlah dijamin oleh manusia tetapi dijamin LANGSUNG oleh Allah Azza wa Jalla?? PANTASKAH memperolok negara yang didalamnya ada sebuah mesjid tempat Ka’bah berada?? PANTASKAH membenci sebuah negara yang didalamnya ada Masjidil Haram yang pahala sholatnya 100rb kali dibanding mesjid lain dimuka bumi ini?? Secara matematis 100rb itu artinya kurang lebih sama dengan pahala sholat sendirian selama 55 tahun!! Jadi Anda bisa bayangkan betapa mulianya mesjid/kota suci ini dibandingkan kota-kota lainnya. Jadi PANTASKAH? Sungguhlah merugi bila ikut-ikutan kelompok Syiah atau Islam Liberal dll membenci dan mencerca Saudi, apalagi dilakukan dinegara dengan populasi muslim terbesar didunia…may Allah forgive us…

I’m trying not to be exaggerating, bantuan kemanusiaan Saudi keberbagai belahan dunia sangatlah banyak kalo tidak boleh dikatakan tak terhitung tetapi tidaklah terexpose media dan inilah yang Islami tak perlu berkoar-koar ketika berbuat kebajikan. Anda bisa mengecek hal ini melalui sumber berita yang credible atau melalui situs Ministry Foreign Affair Saudi langsung (English version is available). Belum lagi bantuan beasiswa, pembangunan mesjid/sekolah, dll yang juga sepi dari exposure. Pemerintahan Saudi bukanlah perfect ada kekhilafan disana sini sebagaimana pemerintahan saya dan Anda juga, tapi Anda harus ingat kembali di Saudi ada dua kota suci dan pemerintahannya jauh lebih dekat kepada syari’at Islam dan sunnah yang shahihah.

Sebagaimana disebutkan oleh para ulama tanda-tanda akhir jaman telah banyak bermunculan, perpecahan dan subhat-subhat bermunculan dimana-mana termasuk melalui media/ social media. Fakta diputarbalikkan dengan mudah oleh media dan ditunggangi banyak kepentingan/ pihak adalah satu hal yang biasa saat ini. Jikalau Anda menerima tulisan di media/social media/ lainnya yang menjelekkan Saudi sangat boleh jadi penulisnya adalah Syiah atau Islam Liberal atau dll. Cobalah Anda telaah dulu siapa penulisnya dan bagaimana backgroundnya. Jaman telah begitu canggih sehingga Anda bisa mengecek jejak penulisnya melalui dunia maya. Anda bisa cek apakah tulisannya sesuai dengan Qur’an dan hadis yang sahih atau justru malah jauh bersebrangan.

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى اْلأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلأَخِرِ ذَلِكَ خَيْرُُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An Nisa’:59).

Kalolah kita menemui dinegara Saudi ini atau ada perangai orangnya yang buruk adalah satu hal yang manusiawi sebagaimana banyak orang berperangai buruk bahkan sangat nista dinegara kita atau negara lainnya, tapi yang sudahlah pasti bahwa kemuliaan dan kehormatan kedua kota suci tersebut tidakkan berkurang oleh keburukan bahkan cacian banyak orang dimuka bumi ini karena kedua kota suci ini dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla.

والله أعلمُ بالـصـواب


Mar 4 2016

HOW DO I USE SOCIAL MEDIA?

Social media bagaikan pisau bermata dua, Anda semua tentunya paham apa yang saya maksudkan. Kita bisa memanfaatkan social media untuk meraih jannah yang dijaman-jaman sebelumnya tidak memungkinkan. Hanya dalam hitungan detik kita dengan mudah menyebarkan suatu kebaikan melalui social media keseluruh penjuru dunia, if it is good we’ll get reward but if it is bad our sin will be multiply. Yang menjadi masalah adalah ketika informasi begitu melimpah ruah (information overload) sebagaimana terjadi saat ini kita membutuhkan filter yang sangat baik sehingga tidak mengutip informasi dari sumber yang salah. Satu contoh kecil apakah Anda tahu bedanya arrahmah.com dan arrahmahnews.com? Seandainya belum tahu carilah tahu, dengan cukup mudah kita bisa temukan bedanya dengan membaca sekilas saja kedua situs tersebut.

Kasus semacam situs diatas sangatlah umum dan banyak sekali dewasa ini, jadi extra hati-hati mengutip suatu artikel/ audio visual sebelum kita yakin kesahihan sumber maupun content-nya.

إِنَّ كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta pada selainku. Barangsiapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. [HR. Bukhari no. 1291 dan Muslim no. 4]

Subhat-subhat saat ini begitu hebat sehingga kita sulit membedakan mana yang baik dan buruk karena yang burukpun bisa difabrikasi menjadi baik. Disinilah pentingnya seorang kawan dan lingkungan bagi kita semua.

Bergaullah dengan orang yang selalu mengingatkan kita untuk selalu berdzikir kepada Allah agar kita senantiasa ruku dan sujud kepada Allah. Jika kita bertemu dengan orang seperti itu, maka jagalah hubungan baik dengannya. Karena ada diantara manusia yang berfungsi seperti kunci untuk membuka pintu-pintu kebaikan dan untuk mengunci pintu-pintu keburukan.
Saat bersamanya, kita memiliki semangat dan gairah untuk berdzikir kepada Allah. Sungkan dan takut untuk berbicara yang didalamnya ada unsur kemaksiatan…

Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda (HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Silsilah Ash-Shahihah, no. 927):
“Seseorang itu di atas agama sahabatnya, maka perhatikanlah dengan siapa dia bersahabat dan berteman akrab.”

May Allah protect us…


Mar 4 2016

Islam yang ke-Arab-Araban?

Belakangan bila diperhatikan di medsos begitu gencar sekali yang comment “Ngapain sih harus Islam yang ke-Arab-Araban” atau “Ngapain kita niru Arab kita punya budaya lokal yang lebih pas dengan Islam Nusantaranya” atau comment2x sejenis lainnya. Celakanya comment2x itu dibuat oleh seorang Muslim dari sepenelitian saya, dan banyak orang diluar Islam mengutipnya. Betul Islam bukan Arab dan Arab bukan Islam tapi Anda pasti tahu Qur’an itu berbahasa apa? Sholat itu menggunakan bahasa apa? Mengapa Islam diturunkan di Arab? Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wa sallam dari bangsa mana?? Jadi bila ada orang yang ingin memisahkan Islam dengan Arab patutlah dicurigai orang itu dari kalangan Islam Liberal/Nusantara atau paling tidak simpatisannya. Apakah Anda ingin takbir dalam sholat diganti menjadi Allah Maha Besar??? Atau mungkin Anda ingin mengganti kalimat salam Assalamu’alaykum menjadi berbahasa Indonesia?  Yaa akhii ukhtii susah kali jadinya kita ini harus me-Nusantarakan Islam. Nah janganlah Anda bilang saya ke-Arab-Araban dengan bilang akhii ukhtii he..he.., kalo yang belum tau itu artinya my brother and my sister. Janganlah Anda standard ganda budaya barat diadopsi abis abisan sedangkan budaya Arab yang sudah jelas lebih dekat dengan Islam malah ditolak.

Islam hanyalah satu yaitu yang bersumber dari Qur’an dan hadits sahihah jadi tak ada itu Islam Nusantara/Liberal/Moderat atau Islam Malaysia atau Islam Jawa atau Islam Sunda dll dll. Nabi Muhammad shallallahu’alaihi wa sallam diturunkan di Arab untuk mengIslamkan Arab dan bukan sebaliknya meng-Arabkan Islam. Demikian juga di Nusantara, Islam hadir di Nusantara untuk meng-Islamkan Nusantara. Saya tak perlu menunjukkan pada Anda bagaimana sepak terjang Islam Liberal/Nusantara yang sudah jauh sekali dari Qur’an dan hadits, tinggal Anda cari sendiri diinternet begitu mudah didapatkan, ditangan mereka hubungan sejenis menjadi halal bahkan pernikahan sejenis mereka coba masukkan dalam perundang-undangan, ditangan mereka jilbab menjadi tidak wajib, membolehkan memilih pemimpin dari kalangan diluar Islam, umrah tak perlu ke Makkah, bahkan Allah saja ditantangnya…la hawla wala quwwata illa billah…musibah apalagi yang terbesar selain hilangnya iman dari diri kita.

Kalo misalnya Anda belum tahu dalil wajibnya jilbab ya cari taulah janganlah terus mengikuti hawa nafsu kemudian menyitir perkataan tokoh2x Islam Liberal sehingga terkena tipu muslihat mereka. Atau katakanlah Anda belum tau haramnya memilih pemimpin yang non-Islam ya carilah dalilnya jangan ngikutin hawa nafsu saja, kalo Qur’an sudah mengatakan haram ya sudah ndak usahlah Anda cape2x cari dalil tandingan atau pembenaran lainnya. Maka dari itu sungguhlah penting darimana dan bagaimana Anda mengambil ilmu itu, karena Islam Liberal/Nusantara-pun mengaku Islam, syiah-pun mengaku Islam, bahkan Gafatar yang tidak mewajibkan sholat saja mengaku dirinya Islam. Cara yang paling mudah bagi kita bila berselisih paham kembalikan kepada Qur’an dan Sunnah, sebagaimana tersurat dalam Al-Qur’an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan kepada rasul-Nya serta pemegang-pemegang urusan) artinya para penguasa (di antaramu) yakni jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasul-Nya. (Dan jika kamu berbeda pendapat) atau bertikai paham (tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah) maksudnya kepada kitab-Nya (dan kepada Rasul) sunah-sunahnya; artinya selidikilah hal itu pada keduanya (yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu) artinya mengembalikan pada keduanya (lebih baik) bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia (dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya). [An-Nissa:59]

Menuntut ilmu (syar’i) bukan hanya tugas para santri, para ustad, para guru, terutama untuk ilmu-ilmu yang haram bagi kita bodoh didalamnya seperti mengetahui ibadah yang benar, tata cara muamalah yang benar adalah haram bagi seseorang bodoh didalamnya.

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
Tholabul ‘ilmi faridhotun ‘ala kulli muslimin
Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim [Hadits shahih li ghairihi, diriwayatkan Ibnu Majah (no. 224), dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu’anhu].
 والله أعلمُ بالـصـواب